Մաթեմատիկա

֊Ես 9 տարեկան եմ, քույրս՝7։ Քանի տարով եմ մեծ քույրիկիցս։

Պատ.՝ 9֊7=2 Ես մեծ եմ 2 տարով

֊ Մայրիկս 30տարեկան է, հայրիկս՝39, որքան է նրանց երկուսի տարիքների գումարը։

Պատ.՝ 30+39=69

Որքան կլինի մայրիկս 8տարի հետո

Պատ.՝ 30+8=38

֊Մեր տան ամենամեծը՝ պապիկս է֊67տարեկան, իսկ ամենափոքրը՝ քույրս է֊7տարեկան։ Որքան է կազմում պապիկս տարբերությունը քույրիկիցս։

67֊9=58

Պապիկս մեծ է58 տարով։

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *